Zondag's Vanaf 14.00 uur
Gratis toegankelijk Park Sonsbeek
Live Muziek Kinderprogramma
logo Ronde weide, Park Sonsbeek Bekijk op google maps

Spontane krachten uit Arnhemse bevolking helpen Park Open

Dat Park Open dit jaar stopt met het organiseren van de Ronde Weide-concerten heeft tot veel dynamiek in de stad geleid. De betrokkenheid van veel Arnhemmers bij ‘hun’ Park Open is groot. Dit blijkt ook uit de hoeveelheid goede suggesties en financiële mogelijkheden die worden aangereikt.

Reuring
De reuring na de bekendmaking dat Park Open de huidige formule van de Ronde Weide-concerten beëindigt en een groot feest als slotakkoord voorbereidt, geeft eens te meer het typische DNA van Park Open weer. In de afweging om te stoppen heeft dat ook steeds voorop gestaan.

Park Open DNA
Park Open is een beweging die, ondersteund door talloze vrijwilligers, 28 jaar een podium heeft geboden aan jonge muzikale talenten en opkomende bands. Met goed georganiseerde, open en gratis toegankelijke concerten, middenin het prachtige park Sonsbeek heeft het een vaste plaats gekregen in de zomeragenda van vele Arnhemmers. De organisatie is gericht op zorgvuldig omgaan met de Ronde Weide en de omringende natuur en heeft altijd graag en veelvuldig samengewerkt met andere organisatoren en instellingen in de stad. Park Open is synoniem met relaxte, laagdrempelige zondagmiddagen voor álle Arnhemmers.

Veel kracht losgemaakt
De verrassende reacties die wij vandaag mochten ontvangen, waaronder die van professionele partijen met grote ervaring in publieksgerichte activiteiten, geven voeding aan een nieuw vervolg. Op korte termijn zal met een aantal initiatiefnemers de kracht van de voorstellen bekeken worden. Naar het zich laat aanzien, is een nieuwe variant eventueel al in 2018 mogelijk. Ook hier gaan wij zorgvuldig mee om, om te bevorderen dat het DNA van Park Open dat springlevend blijkt, op een krachtige manier wordt vervolgd.

Samen met de stad
Volslagen onverwacht is daarom de plotse actie van de wethouder cultuur. Door Luxor Live - een deels gesubsidieerde instelling - als ‘reddende engel’ naar voren te schuiven, gaat hij voorbij aan de stad. Park Open heeft namelijk in een eerder stadium uitvoerig met Luxor gesproken over nauwere samenwerking en een partnership. Deze gesprekken hebben duidelijk gemaakt dat Luxor niet het juiste gevoel toont voor het bijzondere karakter van Park Open. Dat de wethouder cultuur - door Park Open al maanden geleden geïnformeerd over het verloop van deze gesprekken - nu plots juist Luxor naar voren schuift, is respectloos. Het lijkt een eenmansactie die voorbij gaat aan de kracht van burgerparticipatie die onder regie van de stichting vandaag op gang is gekomen; een soort onderhands doorschuiven.

Eigen handen
Park Open houdt de leiding in eigen handen en gaat gewoon door met luisteren naar en bundelen van de krachten die dezer dagen in de stad opkomen. Dat levert naar alle waarschijnlijkheid een nieuw en levendig Park Open op en vrije concerten en andere kunsten op de Ronde Weide.

 

Park Open stopt na 28 jaar met Ronde Weide-concerten

Via deze weg informeren we ieder die zich in de afgelopen jaren heeft gewarmd aan de áltijd goede sfeer van Park Open op de Ronde Weide in park Sonsbeek. We stoppen na 28 zomers met onze gratis toegankelijke live concerten op zondagmiddag. Een heel raar gevoel, wetend dat generaties Arnhemmers met Park Open opgroeiden, tientallen vrijwilligers er de eerste stappen van hun latere carrières zetten en vele duizenden mensen de wei in 2017 nog bezochten.

Gratis festival
Park Open heeft al jaren te maken met teruglopende subsidies en afnemende barinkomsten. Feit is dat we daardoor minder tijd aan vernieuwing hebben kunnen besteden dan gezond zou zijn geweest. Hoewel onze oorspronkelijke waarden nog altijd fier overeind staan en inspirerend zijn voor iedere zondag, is Park Open anno nu één van de vele evenementen in de Arnhemse zomer. En terwijl onze coördinatoren, vrijwilligers en samenwerkingspartners bezig waren het evenement met man en macht in de lucht te houden, veranderde de wereld en werd het elk jaar moeilijker om als gratis festival te overleven.

Thijs en Thijs
Vier jaar geleden kwamen Thijs en Thijs bij Park Open aan boord. Net op tijd om de eerste grote bezuiniging op te vangen. Zij slaagden erin om het evenement met veel power, groot enthousiasme en hun riante netwerk tegen veel lagere kosten te organiseren. We breidden onze samenwerking met Luxor uit wat een positief effect had op onze barinkomsten en er diende zich een compleet nieuwe pool ouderwets enthousiaste vrijwilligers aan.

Tse
Thijs en Thijs waren de opvolgers van Tse Kao, die daarvóór het gezicht van Park Open was. Ook hij leidde Park Open door soms barre tijden, meestal financieel, alhoewel hij ook opvallend vaak geconfronteerd werd met epische onweersbuien. Zijn neus voor jong talent en oog voor bijzondere bands is nog altijd legendarisch.

Hans 
Vóór Tse was er Hans van Vrijaldenhoven: mister Park Open. Winnaar van de Arnhemse Cultuurprijs en ontvanger van de Zilveren Stadspenning. Fenomeen. Ongeleid projectiel. Moreel en psychologisch leider van de Park Open-beweging. Arnhems eerste zomerburgemeester. Vader van alle vrijwilligers. Inkoper van bier, wijn en (knak)worst, met eigen vervoer. Boeker, roadie én presentator. Saucijskampioen. Dag en nacht bezig met muziek, Sonsbeek en de Ronde Weide-concerten.

Vrijwilligers
We zijn blij met en apetrots op al deze mannen. Net als op de honderden vrijwilligers in hun kielzog, die met hun tomeloze inzet Park Open iedere zondag mogelijk maakten. Tenten op- en afbouwden, bier tapten, kinderen vermaakten, toiletten boenden, eerste-hulp-bij-ongelukjes-boden, flyerden. Brandende zon en stortregens trotseerden. Ruggengraat van Park Open waren. Zonder hen gebeurde er niets.

Slotakkoord
Thijs, Thijs én Hans doen het dit jaar nog één keer, maar dan wel buitensporig… Park Open neemt met een daverend slotakkoord afscheid van 28 jaar Ronde Weide-concerten. Wat, hoe, met wie en wanneer wordt snel duidelijk. Voor wie, staat nu al als een paal boven water. Voor alle liefhebbers. Van zon, regen en hagel. Van reggea, rock, indie, funk en alle andere muziek. Van Italiaans ijs. Van koele drankjes tegen voordeelprijzen. Van groen gras. Van chillen met je vrienden. Van goede koffie. Van knutselen en speulen. En nu dus eenmalig met alles in overvloed plus een stortvloed aan acts, artiesten, optredens, performances en pop ups. We gaan voor de allertofste editie ooit!

Toekomst
Het is ons bekend dat er in de kring van fans en betrokkenen goede ideeën zijn over een toekomstgericht Park Open, geïnspireerd door het oorspronkelijk DNA van het evenement. Of daar voldoende kracht inzit om in 2019 een nieuw Park Open tot leven te brengen, zal de komende maanden blijken. Als bestuur van de stichting Park Open stellen wij ons open voor levensvatbare initiatieven.

Dank je wel!
Tot slot bedanken we íédereen die in de afgelopen decennia heeft meegeholpen om Park Open te maken wat het is. Organisatoren, vrijwilligers, coördinatoren, sponsors, fondsen, bedrijven, burgemeesters, wethouders, ambtenaren, cultuurinstellingen, (keten)partners, kunstenaars, docenten, journalisten, dansscholen, technici, cateraars, bands & artiesten en bezoekers! Dank voor jullie liefde en support. Zie je deze zomer op de wei.